Inteligentny rozwój

Firma Proces Control Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie systemu informatycznego wymiany informacji medycznych z elementami predykcji”.

Cel projektu
Celem Projektu jest opracowanie systemu informatycznego (funkcjonującego pod nazwą Proces Control), działającego w formie aplikacji internetowej otwieranej przy użyciu aktualnej przeglądarki internetowej (wspierającej aktualne standardy wytwarzania oprogramowania internetowego), ułatwiającego sprawną wymianę informacji pomiędzy laboratorium diagnostycznym a osobami analizującymi i interpretującymi wyniki konkretnego badania.

Planowane efekty:
Powstałe w ramach Projektu rozwiązanie będzie wykorzystywane we współpracy medycznych laboratoriów diagnostycznych, w których uzyskiwane i wprowadzane do systemu są wyniki badań konkretnych prób i pacjentów oraz operacyjnej pracy lekarzy, którzy będą posiadali dostęp do tzw. „panelu lekarza”, w którym widoczne będą wyniki danego pacjenta, jego historia oraz sugestie systemu dotyczące dalszych postępowań w konkretnym przypadku na podstawie danych historycznych wybranego pacjenta oraz analizy porównawczej opartej o algorytm predykcyjny wspierający decyzje oraz przekazujący sugestie dotyczące dalszego postępowania z pacjentem. Zadaniem systemu Proces Control będzie usprawnienie oraz digitalizacja procesu wprowadzania danych przez pracowników laboratoriów diagnostycznych, jak również ustandaryzowanie formę wprowadzanych danych

Wartość projektu: 1 000 000 zł
Wkład funduszy europejskich: 800 000 zł

Wypróbuj Proces Control teraz bez zobowiązań

Wypróbuj za darmo
Man in a protective coat